PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie die je aan T30 Grafisch Ontwerp verstrekt. T30 Grafisch Ontwerp zal niks geks met deze informatie doen en zeker niet verkopen aan derden.

T30 Grafisch Ontwerp is er verantwoordelijk voor dat er op een behoorlijke en zorgvuldige manier met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit gebeurd in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Je dient je ervan bewust te zijn dat T30 Grafisch Ontwerp niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van derden.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden bewaard en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Wat gebeurd er met de berichten die je verstuurd?
Wanneer je een e-mail of een ander bericht naar T30 Grafisch Ontwerp verstuurt, kan het zijn dat deze berichten worden opgeslagen. Zo moet je er bijvoorbeeld rekening mee houden dat je al persoonsgegevens verstrekt op het moment dat je het contactformulier op de website gebruikt om een bericht te versturen.

Waarom worden je persoonsgegevens opgeslagen?
T30 Grafisch Ontwerp is een ontwerpbureau (eenmanszaak) gespecialiseerd in het maken van allerlei soorten visuele communicatie. Om jou hiermee goed van dienst te kunnen zijn, heeft T30 Grafisch Ontwerp enkele persoonsgegevens nodig. Dit maakt het mogelijk jouw vragen goed te kunnen beantwoorden en je verzoeken in goede orde te kunnen verwerken. Verder moet T30 Grafisch Ontwerp ook voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de belastingwet.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen?
T30 Grafisch Ontwerp bewaard je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Worden je persoonsgegevens gedeeld?
T30 Grafisch Ontwerp verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. T30 Grafisch Ontwerp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij wie zijn je persoonsgegevens bekend?
De website en mailserver van T30 Grafisch Ontwerp worden gehost bij Antagonist. Als je contact opneemt via het contactformulier of een e-mail stuurt, worden deze berichten opgeslagen op de servers van Antagonist. Verder is T30 Grafisch Ontwerp verplicht om een boekhouding bij te houden voor de belastingaangiftes. Dus wanneer je een factuur hebt ontvangen, zijn je (bedrijfs-)naam en adresgegevens bekend bij mijn boekhouder.

Zijn je persoonsgegevens veilig?
T30 Grafisch Ontwerp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle activiteiten op de website van T30 Grafisch Ontwerp vinden plaats via een beveiligde (SSL-) verbinding. Deze veilige verbinding kun je herkennen aan het groene slotje voor de URL in de adresbalk van de browser.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
T30 Grafisch Ontwerp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna worden je gegevens nog maximaal twee jaar bewaard. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht 7 jaar worden bewaard.

Worden er cookies op de website gebruikt?
De website van T30 Grafisch Ontwerp maakt gebruik van cookies om een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Welke privacy heb je bij de social mediakanalen?
T30 Grafisch Ontwerp maakt gebruik van verschillen social mediakanalen, namelijk: Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Lees de privacyverklaring van de social media kanalen die gelinkt zijn met de website van T30 Grafisch Ontwerp goed door om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen. T30 Grafisch Ontwerp is namelijk niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden.

Worden de ontwerpen gedeeld op de website of social media?
T30 Grafisch Ontwerp is trots op haar werk en wil dit graag kunnen laten zien in haar portfolio, op de website of op social media. Maar er zullen nooit zomaar beelden van jouw ontwerpen gedeeld worden. Dit gebeurd alleen wanneer jij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Kan ik de website anoniem bezoeken?
T30 Grafisch Ontwerp verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar verstrekt zijn. Dit betekend dat je de website van T30 Grafisch Ontwerp anoniem kunt bezoeken.

Kan deze privacyverklaring veranderen?
Deze verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De laatste versie is altijd beschikbaar op de website van T30 Grafisch Ontwerp.

Welke rechten heb jij?
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft en om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Wanneer jij gebruik wilt maken van één van deze rechten die hiervoor genoemd zijn, stuur dan een e-mail naar: info@t30.nl.

Is het mogelijk om een klacht in te dienen?
Ben je niet tevreden over de manier waarop T30 Grafisch Ontwerp jouw persoonsgegevens bewaard, stuur dan een e-mail naar: info@t30.nl. Dan help ik je graag verder. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je nog vragen?
T30 Grafisch Ontwerp controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Wanneer je nog vragen hebt over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

T30 Grafisch Ontwerp
Westervoor 43
8316 CB Marknesse

T: 06-12974055
E: info@t30.nl
W: www.t30.nl

KvK: 55350364